USNADNĚNÍ PŘI TVORBĚ DOKUMENTŮ

Usnadňujeme si práci v MS Word

Pokud jste si přečetli rubriku o chybách a rady, jistě jste se něco nového dověděli. Ale také se vám asi nelíbí způsob jakým vkládáme uvozovky, pomlčky, pevné mezery ap. Nepamatujete-li si ani kombinace s Altem, čtěte dále.

Spusťte si MS Word, předtím než začneme psát, navolíme si svoje vlastní klávesové zkratky. Z menu Vložit vybereme Symbol a potom kartu Speciální znaky. Tady máme potřebné symboly. Odsud můžeme vkládat pomocí tlačítka Vložit. Je to ale zdlouhavé, proto klepneme na vybraný symbol, stiskneme tlačítko Klávesová zkratka a přiřadíme libovolnou klávesouvou zkratku. Např. pro pevnou mezeru doporučuji Ctrl + Mezera (přednastavená klávesová kombinace je Ctrl + Shift + Mezera).

Další zajímavé volby najdeme na kartě Možnosti automatických oprav z nabídky Nástroje. Tady si můžeme navolit automatické nahrazovaní textu během psaní. Doporučuji projít všechny karty.

Nahrazování během

Pokud často píšeme jedno a to samé slovo, můžeme si v programu nastavit nahrazování (ve Wordu Nástroje/Možnosti automatických oprav). Píšeme velmi často např. spojení „velká dlouhá bílá ryba“ – nastavíme tedy textovému editoru aby místo řekněme „vdbr“ napsal požadované spojení.

Nahrazování po

Řekněme, že jsme dostali od nepořádného autora text, ve kterém místo pomlček psal spojovníky a místo znaku pro úmrtí plus. Vybereme tedy funkci Nahradit (ve Wordu Úpravy/Nahradit) a špatné znaky vyměníme.