PŘI TVORBĚ WEBOVÝCH STRÁNEK

Čemu se vyhnout?

Pokud vytváříte stránky poprvé, jistě budete mít nutkání použít co nejvíce efektů, jako je rolování písma, blikající odkazy apod. Toho je ovšem dobré se vyvarovat, zkuste si prohlédnot nějakou takovou stránku a uvidíte proč.

Dalším neduhem je kombinace tučného písma s kurzívou a podtržením. Dohromady pak vyjde podobná obludnost. Nezapomínejte, že podtržení je při tvorbě stránek tabu! — používejte ho pouze pro odkazy.

Některým z vás se určitě zdá pozadí těchto stránek nudné a nenápadité. Copak by tam nemohl být obrázek nebo tapeta? Technicky to možné je, ale obrázkům je lepší se úplně vyhnout. Důvod je jednoduchý: text napsaný přes obrázek se špatně čte. Tapeta je jiná věc a pokud je dobře zvolena a není příliš velká, lze ji bez problémů použít.

Krátce k barvám

Při výběru barev bychom se měli řídit našima očima. Stránky se nám musí dobře číst a písmo musí být dostatečně kontrastní proti podkladu. Dají se doporučit některé kombinace:
bílý text na černém pozadí, kde není od věci zvolit větší písmo nebo tučný řez, jako druhá barva např. žlutá, která už ale není tak příjemná na čtení
černý text na jemně zabarveném pozadí v kombinaci třeba s modrou
nebo klasické „černé na bílém“, třeba v kombinaci s další barvou

a tady ještě jeden ne úplně ideální příklad, pro delší text je velmi nevhodný

Kombinovat patkové a bezpatkové písmo?

Nejdříve pro názornost dva příklady:
Bezpatkový nadpis
Patkové bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

Patkový nadpis
Bezpatkové bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

Kombinace patkových a bezpatkových písem je spíše věcí vkusu a názoru. První verzi (nadpis bezpatkově) najdeme většinou v tištěných dokumentech, kde je toto dáno lepší čitelností patkového písma. Na monitoru počítače je trochu jiná situace – doporučuje se pro delší texty použít bezpatkové písmo, viz tyto stránky. Následné použití patkového písma pro nadpisy nebo odkazy je pak věcí celkového designu stránek.

Entity nebo klávesové zkratky?

Během tvorby rozsáhlejších webových stránek se neobejdeme bez speciálních znaků, které jsou už ale rezevovány pro jazyk HTML nebo bez speciálních znaků nedostupných na klávesnici. Pokud se jedná o první případ, radím používat entity (pro menšítko <, většítko >, ampersand & nebo palce "). Ve druhém případě je někdy pohodlnější se naučit klávesové zkratky a pokud máte kvalitní editor, není problém. Neměl by být rozdíl zda zadáte pomlčku entitou, klávesovou zkratkou nebo přes schránku.

Br, nobr a pevná mezera

Příkaz <BR> známe všichni. Stejně užitečný je i <NOBR>, který určuje oblast, která se nebude dělit do řádků. Např. <NOBR>954 455 555</NOBR>.

Podobně funguje pevná (nedělitelná) mezera – jsou dvě slova, která se nesmí rozdělit. Toho se dá využít při jednopísmenných předložkách. Zapisuje se entitou &nbsp;. Např. u&nbsp;stromu.

Mezery

Ve specifikaci HTML 4.0 existuje několik druhů mezer, ale bohužel některé prohlížeče je nezobrazí (nebo ještě hůře – zobrazí jako čtvereček). Proto si vystačíme s klasickou mezerou z klávesnice a pevnou mezerou z entity &nbsp;. Tak máme jistotu, že nevzniknou problémy.

Jaké fonty použít?

Nejlepší z hlediska kompatibility je použít písma obsažená po instalaci ve Windows. Obecně jsou doporučována tato písma: Arial, Times New Roman, Verdana a Courier. Dalo by se doplnit ještě obrázkové písmo Wingdings. Pokud deklarujeme písma, je lépe jich nadeklarovat více (oddělovat čárkami), přičemž přesné názvy se dávají do znaku pro úhlové minuty. Používáme-li například Arial CE, je dobré deklarovat zhruba takto: 'Arial CE', 'Helvetica CE', Arial, Helvetica, sans-serif. Nejdříve vepíšeme písmo, které chceme, Helvetica je jeho adekvátní náhrada, arial a helvetica jsou rodiny písem a sans-serif je jakékoliv obecné bezpatkové písmo.

Jak zvýrazňovat?

Stejně jako u všech dokumentů zobrazovaných na monitoru počítače (nebo jiném zobrazovacím zařízení) je nejvýhodnější zvýrazňovat pomocí vytučnění. Kurzíva není tak vhodná jako v tištěných materiálech kvůli menší nápadnosti. Při tvorbě internetových stránek se musíme každopádně vyhnout podtržení jako zdůrazňujícího prvku. Uživatelé by na na podtržený text klikali – připomíná totiž odkaz.

Co všechno dodržovat?

Jednoduše – co nejvíce. Určitě rozdíly pomlčka/spojovník, uvozovka/palec, správné datum, procenta, nedělit čísla. Dá to trochu práce, ale dají se svázat jednopísmenné předložky k daným slovům, výrazy které chceme mít u sebe atd.