OBECNÉ RADY PRO PRAXI

Některé pojmy

velikost písma – výška písma

řez písma – normální, kurzíva, tučné

odsazení – vzdálenost odstavce směrem vlevo od jeho základní polohy

font – druh písma

Výběr vhodného programu

Na většině počítačů máme k dispozici dva základní druhy kancelářských programů: textové editory a tabulkové procesory. Takže pro tabulku volíme druhý z nich a pro ostatní texty (jako dopisy, diplomové práce, životopisy, zprávy…) volíme první zmíněný. Nejčastěji asi budeme používat pro text Microsoft Word a pro tabulky Microsoft Excel. K dispozici jsou ale i alternativní produkty, např. od českého výrobce 602Software.

Pro tvorbu na profesionální úrovni existují kvalitní sazečské programy pro sazbu rozsáhlejších dokumentů, ty nás obyčejné uživatele však nemusejí zajímat.

Struktura dokumetu

Tvoříme-li rozsáhlejší dokument (např. 15 stránek), musíme zvolit systém členění. Členíme na jednotlivé kapitoly a podkapitoly, přičemž u menších dokumentů žádné podkapitoly nebudou, u rozsáhlejších by maximální počet měl být 2 různé druhy podkapitol. Jednotlivé úrovně nadpisů (kapitoly a podkapitoly) musíme znatelně rozlišit. Toho dosáhneme buď volbou různých velikostí písem nebo ještě navíc jejich číslováním (1. První kapitola; 1.1 První podkapitola první kapitoly…).

Tvorba stylů

Při tvorbě delších dokumentů nebo několika stejně členěných je vhodné si připravit tzv. styly. Styly nám usnadňují práci s formátováním celého textu, kdy nemusíme určovat formát fyzicky každému bloku. Pomocí stylů řekneme textovému editoru, že toto je nadpis první úrovně (kapitola), toto je nadpis druhé úrovně (podkapitola) a toto je základní text a pak určíme styly pro všechny nadpisy první, druhé úrovně… Styly se určují vždy pro celý odstavec (za odstavec se považuje i nadpis, resp. všechny bloky, které jsou ukončené znakem ¶ – Enterem v MS Wordu).

Doporučuji styly aplikovat už při psaní textu, tzn. napsat odstavec a říci editoru, že toto je základní text. Když je text hotový, změníme nastavení stylů podle našeho přání (pokud je potřeba; můžeme měnit druh písma, jeho velikost, řez, barvu, odsazení, mezery před a za odstavcem…). Styly najdeme i ve Wordu v nabídce Formát/Styly. V omezené podobě jsou k dispozici i v tabulkových procesorech.

Výběr písma

Výběr písma (fontu) je jednou z nejdůležitějších věcí, kterou musíme udělat. Obecně platí, že nestřídáme mnoho fontů nebo mnoho řezů v jednom dokumentu. Pro tištěné materiály je vhodnější písmo patkové, pro čtení na obrazovce bezpatkové.

Pro zvýraznění používáme raději kurzívu než tučné písmo a to je zase lepší než podtržení. To tak docela neplatí při publikování na internetu, kde je nejvhodnější tučný řez, jelikož kurzíva je na monitoru málo nápadná.

Dále závisí výběr písma na druhu dokumentu. Pokud tvoříme oficiální dopis, použijeme spíše solidně vypadající patkové písmo (existují i lepší než je Times, viz rubrika Písma – fonty). Na druhou stranu, pro pozvánku na veselou párty je patkové písmo moc usedlé, tak použijeme některé z písem, které vypadají jako napsané dítětem. Opět jich spoustu (i českých) najdeme na internetu.

Jak na datum a čas?

Správně napsané datum v číselném formátu vypadá takto: 25. 6. 2004, čili dd. mm. rrrr. S mezerami, nesmíme ho dělit do více řádků. Pokud je potřeba datum rozdělit, napíšeme měsíc slovně: 13. srp-
na 2003.

Není-li k tomu důvod, nepoužíváme jiný datumový formát, přijatelný je ještě dd/mm/rrrr.

Pro vyjádření času použijeme formát hh:mm nebo hh:mm:ss nebo mm:ss.SS.

Roky píšeme ve formátu rrrr, v žádném případě nedělíme tisíce od stovek mezerou.

Ulice

Pozor na nové pravidlo při psaní ulic – po předložce píšeme velké písmeno! Např.: K Rybníku, Ke Lhotě, Za Lesem.

Telefonní čísla

V současnosti je nejvhodnější způsob zapisování telefonních ve vnitrostátním formátu tento: XXX XXX XXX.

Další rady

Co se jednopísmenných předložek týče, nesmějí zůstávat na konci řádku, např. k
potoku.

Na nový list by nám neměl vyjít jen jeden nebo dva řádky, naopak pod nadpisem vespod stránky musejí zůstat alespoň dva řádky z následujícího textu.

Pokud píšeme čísla, dáváme si pozor, aby se nám nestalo toto: 100
000. Dá se tomu zabránit nezalomitelnou (pevnou) mezerou (ve Wordu Vložit/Symbol, karta speciálních znaků). V HTML existuje entita, viz příslušná rubrika.

Stejně tak nesmíme zalomit číslo a jeho míru, např. 100
mm.

Obrázky

Pro vkládání obrázků do textu existuje celá řada pravidel, obecně nám stačí náš cit a vědět, že obrázků by nemělo být opticky na stránce více než textu (pokud se nejedná jen o obrázek s popiskem :-).