Seznámení s typografií a jejími obory.

Typografie je věda o tiskovém písmě. Rozděluje se na makrotypografii a mikrotypografii. Mikrotypografie se zabývá samostatným vznikem písma a makrotypografie se zabývá umístěným písma na stránku. Do oboru typografie se zařaďuje též písmolijařství. Písmolijařství je řemeslo zabývající se malbou nápisů různým písmem na různý materiál. Písmolijci jsou řemeslníci, kteří ve své praxi realizují poznatky získané například z malířství nebo natěračství. Dnes toto řemeslo postupně upadá a je nahrazováno samolepícími prvky vytvářené počítačem. Při psaní textů dodržujeme základní typografická pravidla, aby text vypadal dobře, aby se dobře četl a abychom se vyhnuli chybám v sazbě textu (tj. jak má tištěný text vypadat). Jejich dodržováním snadno dosáhneme profesionálního vzhledu. V krátkém textu používáme bezpatková písma (Arial), v delších textech se používá patkové písmo (Times Roman). Mezi typografické jednotky patří například Arch papíru, čtverečník, typografický bod a další.

typography_900.jpg, 214kB
Karolína Kohoutková RG2